Rekrutacja do Gimnazjum


Karta zgłoszenia dziecka do Gimnazjum


Wniosek o przyjęcie dziecka do Gimnazjum

Rekrutacja 2015/2016

Gimnazjum w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy