Dokumenty - regulaminy- Program wychowawczy dla Gimnazjum w Brusach

- Regulamin realizowania projektow edukacyjnych

- Tematy projektow 2015-2016

- Regulamin korzystania z szafek szkolnych


-Wykaz zadań dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w Gimnazjum w Brusach w roku szkolnym
2015/2016

Statut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Szansa dla uczniów i uczennic-kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych"

Zestaw podręczników na rok szkolny 2017-2018

Zestaw podręczników na 2017 - 2018

Gimnazjum w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy