Rada Rodziców
--------------------------------------- - 2014-10-09 12:55:30


Przewodnicząca:                  - p. Alicja Kantrzonka


Zastępca Przewodniczącej:  - p. Małgorzata Knitter-Nadolna


Skarbnik:                            - p. Kamila Dorau

Protokolant:                        - p. Halina ZiółtkowskaCzłonkowie:      - p. Joanna Ginter
                       - p. Krystyna Kroplewska
                       - p. Grażyna Cupa

Komisja Rewizyjna:     p. Dorota Urbaniak
                                 p. Halina Januszewska
                                 p. Lucyna Kiedrowicz

Rada Rodziców ustaliła roczną składkę na rok szkolny 2015/2016 w wysokości 30 zł

Składka na PZU wynosi 32 zł


Gimnazjum w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy